HYDROINŻYNIERIA

Utwardzanie gruntu pod konstrukcje hydrotechniczne, produkcja płynów uszczelniających, wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych.