GÓRNICTWO PODZIEMNE

Stabilizacja wyrobisk górniczych, wzmacnianie sztolni, chodników i in., wiązanie obudowy kopalni z górotworem.